Thông báo số 1: Hội nghị CHTK Toàn quốc lần thứ 24, năm 2021

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 24, năm 2021 (VCFM24).

Hội Cơ học Thủy khí thông báo: Hội Nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 24 (VCFM24) sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng trong thời gian thừ 22 đến 24 tháng 7 năm 2021.

Thông tin chi tiết về Hội ghị xin xem trong file THÔNG BÁO SỐ 1 của Hội nghị.

Dưới đây là một số môc thời gian và thông tin quan trọng của Hội nghị

20/5 – 05/7: Nộp file báo cáo tóm tắt bằng hai thứ tiếng Việt và Anh (theo mẫu). Nộp file báo cáo toàn văn (theo mẫu). Nộp phiếu Đăng ký tham dự hội nghị (theo mẫu).

01/7 – 10/7: Thông báo của Ban Tổ chức về tình trạng báo cáo (chấp nhận hoặc từ chối).

05/7 – 15/7: Gửi giấy mời tham dự hội nghị.

Lệ phí và hình thức nộp báo cáo:

Hình thức nộp báo cáo tóm tắt, báo cáo toàn văn và đăng ký tham dự Hội nghị: Trực tiếp qua địa chỉ e-mail của Hội nghị: conference.vafm@gmail.com.

Hội nghị phí: Mỗi đại biểu tham dự sẽ nộp Hội nghị phí 700.000 đ/người (bao gồm tài liệu, văn phòng phẩm, các bữa ăn tại Hội nghị). Hội viên Hội Cơ học Thủy khí và sinh viên (đại học, cao học) nộp Hội nghị phí 500.000 đ/người.
Phí xuất bản (bắt buộc): 250.000 đ/bài (bao gồm phản biện và xuất bản online trên website, phí này không bao gồm bản in).

Phí nhận bản in (không bắt buộc): 250.000 đ/bản (tác giả/đọc giả có nhu cầu cần phải đăng ký với Ban tổ chức).
Các báo cáo cần nộp đúng hạn và theo mẫu của Ban tổ chức.

Mẫu báo cáo tóm tắt

Mẫu báo cáo toàn văn

Mẫu phiếu đăng ký tham dự Hội nghị

Mọi thông tin chi tiết khác vui long liên hệ Ban Tổ chức VCFM24

TS. Nguyễn Tiến Cường

 • Địa chỉ: Trường Đại học Phenikaa, Hà Đông, Hà Nội
 • E-mail: ntcuong.vafm@gmail.com
 • Điện thoại: 024-39936899; 0912525636

Hà Nội: PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Liên

 • Địa chỉ: Viện Cơ học, 264 Đội Cấn, Hà Nội
 • Điện thoại: 024-37625804; 0983005163
 • E-mail: nguyentvlien@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh: PGS.TS. Lê Song Giang

 • Địa chỉ: Trường Đại học Bách khoa Tp. HCM
 • Điện thoại: 028-38650714; 0908565296
 • E-mail: lsgiang@hcmut.edu.vn

Đà Nẵng:

PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng

 • Địa chỉ: Đại học Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0511-3812536; 0913459649
 • E-mail: haitungdng@gmail.com

PGS.TS. Nguyễn Chí Công

 • Địa chỉ: Trường Đại học BK – ĐH Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0905150703
 • E-mail: nccong@dut.udn.vn

Website: https://drcuong.org/hoithuykhi/

E-mail: conference.vafm@gmail.com

Hội Cơ học Thủy khí

Next Post

Thông báo số 2: Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 24 – Năm 2021

T5 Th7 1 , 2021
Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 24, năm 2021 (VCFM24).
Thông báo