VAFM - Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam

Thông báo số 2: Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 25

Thông báo về thời hạn cuối nhận tóm tắt báo cáo và toàn văn báo cáo của Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 25.
Các thông tin về chương trình Hôi nghị và các form đăng ký tham dự Hội nghị, đăng ký thành viên của Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam.

Thông báo số 1: Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 25

Hội Cơ học Thủy khí phối hợp với Trường Đại học Phenikaa tổ chức Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 25 và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cơ học Thủy khí lần thứ VIII ngày 21-23/7/2022 tại Trường Đại học Phenikaa, Tp. Hà Nội.

Thông báo của Hội Cơ học Thủy khí (NQPH22)

Kính gửi: Toàn thể Hội viên Hội Cơ học Thủy khí
Ngày 21/01/2022, Ban chấp hành Hội Cơ học Thủy khí đã họp Phiên thứ hai hai của nhiệm kỳ 2015-2020 (kéo dài đến 2022). Chủ tịch hội – PGS.TS. Hoàng Văn Huân đã chủ trì phiên họp với sự có mặt của các Ủy viên Ban chấp hành.

Thông báo số 1: Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ XI

Hội Cơ học Việt Nam thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX tại Hà Nội vào ngày 02-03 tháng 12 năm 2022.
Hội nghị sử dụng EasyChair để nhận và quản lý các báo cáo.