Ban Tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 16 về Khoa học và Công nghệ tiên tiến trong Cơ học thực nghiêm (ISEM16) trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự. Hội nghị được tổ chức tại Hà Nội trong thời gian 3-6/11/2021. Do ảnh hưởng của dịch COVID19 nên ISEM16 sẽ được tổ chức dạng Hybrid Meeting do công ty tổ chức sự kiện Hòa Bình Group đảm nhận.